Page:Sibu Congkan Sanbian420-唐庚-眉山唐先生文集-6-3.djvu/53

此页尚未校对


  建安十八年漢帝詔并十四州𣸪

  為九州

  龎綂說先主取益州先主曰今與

  吾水火者操也操以急暴吾每

  事與相反若失信于天下吾不

  為也

  青龍三年張掖岀石人以為魏晋

  之符

  蘓則為金城守聞魏氏代漢𤼵服