Page:Sibu Congkan Sanbian420-唐庚-眉山唐先生文集-6-3.djvu/82

此页尚未校对


則兼掌之効於兹可見魏晋之際始置著

作𭅺自是太史之聀分而為二孔明之時

未也按後主景耀元年史官奏景星見于

是大赦改元而曰蜀不置史𡚶矣

  㬌𥘉元年有司奏魏淂地綂冝以建

   丑為正遂改是年三月為孟夏四

   月

世言夏得人綂以建寅為正啇得地綂以

建丑為正周得天綂以建子為正其説非