Page:Sibu Congkan Sanbian440-黃仲元-莆陽黃仲元四如先生文稿-2-1.djvu/108

此页尚未校对


胡澹庵記之我主人政成化舒不減左史賔退士豈

庵前一輩主人有命賔安敢辭遂筆答問爲斯亭記

主人族信氏名世昌號中𨼆東平人莆州尊也賔謂

誰四如老叟黃淵也主人韻二友韻老叟亦韻此豈

可與俗子道年月日至元甲午孟夏戊子也至元卋祖年號

  意足亭記

天叟毎誦司馬公花庵獨坐詩荒園才一畝意足已

爲多語兒孫曰意足二言可命吾亭第不窺園三十

載非舊種讀時也異日叟訪友人德輔林兄開樽延

坐亭上亭之前架蒲蔔小盆池三植以菡蓞級石爲