Page:Sibu Congkan Sanbian445-王炎午-吾汶稿-4-4.djvu/43

此页尚未校对


孩里近小渡設橋大渡作舟更革以

來兵冦殺虜焚蕩何所不有而應梅

恐負先訓委身犯難宻䕶旁維使暴

吏不敢加過卒不得横盗賊不得肆

其暴丙子丁丑到今三十年田廬生

聚若未經離亂者則先親之所教也

元貞丙申避盗州城嵗適歉命不肖

孤移粟以濟閭巷及歸而里界安福