Page:Sibu Congkan Sanbian448-謝應芳-龜巢稿-15-03.djvu/22

此页尚未校对


  至正丁酉冬玉山燕客芝雲堂適有時貴


   自海上來以黄甘遺之玉山乃分餉坐


   客且曰吳中以連年擾攘無之今有之


   諸君子不容無詩故有是作


青巾西來人食肉逃難西采采黄獨上書不伏


光範門忍饑寧負將軍腹玉山燕客客滿堂香


柑新帶永嘉霜分金四坐照人面潄玉三嚥清


詩腸山中椰瓢大如斗吳姬劈來薦春酒酒酣

遥指洞庭山爲問木奴曾貢不頻年兩浙阻戈