Page:Sibu Congkan Sanbian455-謝應芳-龜巢稿-15-10.djvu/29

此页尚未校对


極取至正二十一年十二月廿六日為始啟建


㝠陽水陸大齋三晝夜藉此良因用伸超度道


塲法事條具左方 喪制有終人子念劬勞之


報法門無量世尊埀慈愍之仁故𢎞開水陸道


場乃大集河沙功徳天龍圍繞嶽瀆感通今齋


主某等念先君壽五六十年生斯世成百千萬


事官居三品名聞四方衣紫随朝所存者致君


澤民之志㷊黄先世且及乎封妻䕃子之榮痛


憐客死于京華欲得神遊于淨土廣邀緇侣䖍