Page:Sibu Congkan Sanbian459-謝應芳-龜巢稿-15-14.djvu/150

此页尚未校对


嗚呼哀㢤伊人好脩天其𣺌⿱⺾⿰氵亾兮我将誰尤

  哀鶴辭

至正八年秋盗夜入我友諸葛用中之家殺其

鶴于後圃巳而盗被執詰之盗吐其寔當其穴

墻之時鶴長鳴警之既穴而入鶴𡚒翮而前若

将力禦焉故遇害用中于是惋惜流涕褁之席

坎而埋之縣文學汪君以敬為作瘞鶴銘進士

王君伯恂又為之誄然則鶴之死可無憾矣然

予于是重有感焉夫物性能警盗者狗也非鶴