Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/50

此页尚未校对


是執文書賛幕府誓先士大夫戮力海道如徳中者兵部公頋

不喜歟况公以班馬之倫居列卿之位且世為太史氏感

明良之相逢覩庶政之畢舉宜與  中朝能言者並為文章

頌吾 君之徳羙吾 相之㓛鏗鍧炳耀垂示無極嗚呼休㢤

斯人臣之盛際也徳中行矣⿰氵曺 -- 漕事告竣讌勞禮畢従兵部公優

㳺詠歎當筆授以歸遺東南人共謌之余不佞亦何幸竊覧焉

至正十四年五月𦍤旦
夷白齋藁卷之十七