Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/74

此页尚未校对


弟子趙君以徳而得見其書以徳俾為序乃述其授受淵源之

自使讀書知醫不可以無師而得師尤不昜云羅氏名知悌君

名震亨至正十五年正月甲子序

   送韋道寧詩序

韋君道寧世為中州衣冠家由浙西憲曺辟吏崐山常熟兩州

能聲浙西部使者賢而薦之為福建奏差将行中吳大夫士

與道寕善者送之南門之外有酌道寧酒而為之言者曰道寕

起憲曺執文書事兩州長吏𠩄食升斗禄耳而獨以潔㢘有吏

能為部使者𠩄知盖道寕讀書通古今為詩文奕奕有風氣啜

菽飲水而牛羊之飬弗過焉其素𠩄藴蓄者未昜以淺近闚也

福建古大閩地秦漢以来始列中國今天下一家四夷八蠻九

貊百粤皆𨽻軄方而福建扵閩為土中江浙行省𠩄統大藩閩