Page:Sibu Congkan Sanbian463-陳基-夷白齋稿-6-3.djvu/86

此页尚未校对


上𠂻特膺是命時至正十五年夏四月也甫下車凡前政之不

便扵民者悉更張之六月淮西㓂渡江攻䧟太平縦兵四劫潜

趣集慶攻南門属方盛暑官無見糧公晝夜申嚴約束躬擐甲

胄冐矢石誓戮力與城始終賊因逡廵蹙縮相率引去秋七月

賊復至又敗之九月賊大至圍城四面凡七日公身先士卒出

萬死不頋一生且𢧐且守賊鋒大剉先是淮西義兵元帥陳也

先率其徒渡江屯集慶城南之板橋行䑓用言者計命也先與

官軍並征太平已而我師失利也先䧟賊賊質其妻子使爲先

鋒務必取集慶也先素服公威信輸密欵願擒首賊以自効衆

皆疑其詐公獨决聴之無惑下俾官軍與也先表裏合攻遂生

擒偽元帥郭張二人及其餘偽官甚衆殺死者無𥮅因乗勝逐

北皷行趣太平且旦暮克復而也先爲郷兵誤殺舉軍痛惜之