Page:Sibu Congkan Sanbian480-徐賁-北郭集-2-2.djvu/85

此页尚未校对


亂前草草别相知亂後風光不盡思惟我與君今日見

不堪来讀卷中詩

重讀潯陽懐友詩衆中多是我相知秋風落木郷園外

可有人能爲我思

   荅髙季迪酒醒聞雨

髙城月黑罷鳴笳寢舎風多燭易斜醉裏歸来忘夜半

雨中驚不似山家

江郭多隂暑到遲夜涼孤枕怯踈帷𦗟風聴雨㝷常慣

不佀今朝醉醒時

   荅張来儀見慰䘮子順哥 至正丁未八月廿二

毎憶當年夢臼炊如今又賦杏傷詩衆中獨有君相念