Page:Sibu Congkan Sanbian485-陳獻章-白沙子-8-4.djvu/115

此页尚未校对


生宋丞相清獻崔公鎮蜀時題劍閣即此詞也

曩夢拜公坐我扵床與語平生仕止乆速偶及

之仰視公顔色可親一歩趨間不知其已翶翔

扵蓬萊道山之上欲從之上下而無由因請公

手書公欣然命具𥿄筆烏虖古今幽明一理人

之所見則有同異感而通之其夢也耶其非萝

也耶今書遺其後後世孫同夀云

  書思徳亭碑後

成化八年壬辰夏廣右陶公由吾邑長進秩憲