Page:Sibu Congkan Sanbian498-竇常-竇氏聯珠集-1-1.djvu/21

此页尚未校对


 本司郎中兼御史賜緋魚袋後爲留守判

 官檢校尚書都官郎中出爲澤州刺吏改

 國子司業長慶三年春寢疾告終于宣平

 里之私第享年七十四嗣子周餘任祕書

 丞今上即位恩覃内外准赦文大中四年

 贈給事中府君和粹積中文華發外唯琴

 與酒克儉于家時人以爲有前古風韻丗

 爲五言詩加以筆述文集十卷未暇編録

   史館𠋫別蔣拾遺不遇