Page:Sibu Congkan Sanbian498-竇常-竇氏聯珠集-1-1.djvu/40

此页尚未校对


 而竊有其位上曰卿有何負奏曰臣守毗

 陵日薦處士竇群於時獨蒙不録後臣任

 ⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇州又進竇群所著名臣䟽又蒙不荅臣

 以爲以人而廢在臣則當然言群則屈上

 乃驚曰卿之知人固無疑卒不問者乃宰

 執之失也便宣即令召對此貞元十八年

 也公即日起于衡泌白衣召見上謂公曰

 夏卿知卿卿有何藴蓄得以盡言公從容

 對曰臣無藴蓄第讀書俟時夫藴蓄者迹