Page:Sibu Congkan Xubian064-許謙-讀四書叢説-1-1.djvu/10

此页尚未校对


 乎爲經自世學不明而士之爲經者各𩥦其偏私以

 求聖人之意求之愈深而失之愈逺言之愈廣而襲

 之愈晦此世士之爲經者之所同病也先生不幸無

 位退而求之於經不爲竒新不求近名率㕥救徃說

 之偏得聖人之意而㑹夫大中之歸既沒而其言立

 其施於人者愽矣宜其爲士所宗爲時所尚考行易

 名而令聞長世也先生金華人其諱字世系言行本

 末具今翰林直學士烏傷黃公溍所爲墓志序銘兹

 不述至正七年丁亥𡻕夏五月壬寅朔序