Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/212

此页尚未校对


王如意或謂呂后曰留侯善畫計上信用之后刼良曰君為上謀臣今上欲易太子君安得高枕而卧良

曰始上在急困中幸用臣䇿天下已定以愛欲易太子雖臣䓁百人何益后强要曰為我畫計良曰此難

以口舌争遂為太子請四皓為輔賴以不廢終不敢復有開説復音𦈢况陛

下功徳之盛以漢祖方之彼不足凖即位十有五年

太宗以武徳九年帝位至是十有五年聖徳光被今又平殄高昌屢以

安危繫意方欲納用忠良開直言之路天下幸甚昔

齊桓公齊君名小白與管仲鮑叔牙寗戚三人皆齊相四人飲

桓公謂叔牙曰盍起為寡人夀乎為去聲諸侯自稱曰寡人言寡徳之

叔牙奉觴而起曰奉音願公無忘出在莒時桓公初出

奔扵莒鮑叔為之傳使管仲無忘束縛於魯時桓公立謂魯曰管仲讎也請得