Page:Sibu Congkan Xubian078-吳兢-貞覌政要-1-1.djvu/88

此页尚未校对


字叔由是與如晦並遭驅斥及𨼆太子将有變也太

宗召𤣥齡如晦令衣道士服令平聲衣去聲潜引入閤謀議

及事平太宗入春宫東宫也武徳九年月太宗初為皇太子擢拜太子

左庶子唐制東宫左春坊左庶子掌侍従賛相禮儀駮正啓奏之職貞觀元年

中書令唐制中書省之長掌佐天子執大政而緫判省事宰相也三年拜尚書左

㒒射監脩國史唐制史舘有監脩國史皆宰相兼領封梁國公實封一

千三百戸唐爵九等一曰王食邑萬户二曰郡王食邑五千户三曰國公食邑三千户四曰開

國郡公食邑二千户五曰開國縣公食邑千五百户六曰開國縣侯食邑千户七曰開國縣伯食七百户

八曰開國縣子食五百户九曰開國縣男食三百户此言千三百户者實封數也後倣此既緫任

百司䖍恭夙夜盡心竭節不欲一物失所聞人有善