Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/183

此页尚未校对


照四十代晉成帝咸通十一年登第

昌序字昭舉散𮪍常侍

昌明字昭儀四十代唐光化二年登第

晃四十四代叅軍

宗簡四十六代太子中舎

宗翰四十六代中散大夫鴻臚卿

舜亮字君亮四十六代登第中散大夫贈特進

旼四十六代仁宗慶曆七年八月丁未賜汝州龍興縣處

士粟帛隱居縣之龍山強陽城性孤㓗喜讀書里田

數百𠭇遇歳飢分所餘周不足者未甞計有無聞人

之善(⿱艹石)出於已動止必依禮法人皆愛慕之見旼于