Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/207

此页尚未校对


孔氏祖庭廣記卷第九

     郷官

孔氏郷官其來逺矣考於傳記驗以譜系并林廟碑刻

始自東漢桓帝以十八代孫樹爲魯從事厥後逐代

有之終漢丗十有一人後魏迄唐有八人焉或任兗州

郡守或爲曲阜縣令開元二十七年以三十五代璲之

任兗州長史詔代代勿絶宋初迄建炎則郷官尤

多太宗淳化四年除四十五代延丗爲曲阜縣令制

 曰叔敖隂德尚繼絶於楚邦臧孫立言猶有後於

魯國豈 聖人之後可獨逺於陵廟乎許州長葛

縣令孔延丗鍾裔孫之慶仕文理之朝能敦素風