Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/213

此页尚未校对


淵 天德二年以承直郎任兗州司法叅軍

㺵 天德二年以忠勇校尉任曲阜縣尉

大定二十一年授曲阜縣令丗次

元措 承安二年二月

勑襲封衍聖公兼曲阜縣令仍令丗襲同上

     廟中古跡

先聖廟在魯城西南隅去城二百餘歩東至舊曲阜