Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/232

此页尚未校对


㕔廊之東門外其南客館其北客位齋㕔之後齋

堂堂後宅㕔孔氏接見賔客之所由客位東一門

直北曰襲封視事廳㕔後恩慶堂堂乃中丞典郷

 郡日侍致政尚書公㑹孔氏内外親族之所徂徠

先生石介有碑以紀其事恩慶堂之西曰家廟堂

 之東北隅曰𩀱桂堂先公仲父舊讀書於此堂皇

祐元年同賜弟故以名之諸位皆列居於 祖殿

之後并恩慶堂之東西自 祖廟并諸位所居舊

皆勑修後以諸位屋宇日廣皆自營葺矣除諸

 位外 祖廟殿庭廊廡等共三百一十六閒

仙人脚明昌元年有異人履玄白舄瞻拜 先聖於