Page:Sibu Congkan Xubian086-孔元措-孔氏祖庭廣記-1-1.djvu/241

此页尚未校对


 臣蒙厚恩受任苻守得在奎婁周孔舊寓不能闡

 弘德政恢崇壹變夙夜憂怖累息屏營臣晨頓首

 頓首死罪死罪臣以建寧元年到官行秋享飲酒

 泮宫畢復禮 孔子宅拜謁 神坐仰瞻榱桷俯

 視几筵靈所馮依肅肅猶存而無公出酒脯之祠

 臣即目以奉錢脩上案食醊具以叙小節不敢空

 謁臣伏念 孔子乾川所挺西狩𫉬麟爲漢制作

 故孝經援神契曰玄丘制命帝卯行又尚書考靈

 燿曰丘生倉際觸期稽度爲赤制故作春秋以明

 文命綴紀撰書脩定禮儀臣以爲 素王稽古德

 亞皇代雖有褒成丗享之封四時來祭畢即歸國