Page:Sibu Congkan Xubian094-陸遊-陸氏南唐書-3-1.djvu/29

此页尚未校对


官郎中鄭翶閩使客省使葛𥙿吴越使刑部尚書楊嚴

來賀仁夀節十二月丙申帝至自東都

昇元五年春二月己未殺泰州刺史禇仁規三月戊辰

契丹使來秋七月詔曰右僕射兼中書侍郎同平章事

監國史李建勲幸処台司且聮戚里靡循紀律敢黷

彞章其罷㱕私苐八月有星孛于天市長數文廣數尺

七十日沒遣使振貸黄州旱傷户口是歳吴越水民就

食境内遣使振恤安集之

昇元六年春正月甲子月犯塡星𨓆行在畢閏月甲申

朔改天長制置使爲建武軍漢使區延保來聘癸巳閩