Page:Sibu Congkan Xubian095-陸遊-陸氏南唐書-3-2.djvu/104

此页尚未校对


徙萊州掖縣易性豪舉尚氣少讀書扵長白山又徙王

屋及嵩山苦學自勵食無鹽酪者五歲齊有髙士王逹

靈居海上博學精識少許可易従之逰數年入洛舉進

士不中以昇元二年南㱕授校書郎大理評事時方重

赤縣拜上元令元宗立以水部貟外郎通判歙州刺史

朱匡業平居甚謹然醉則使酒𨹧人果扵誅殺無敢犯

者易至赴其宴先已飲醉就席酒甫一再行擲杯推案

攘袂大呼詬責鋒起匡業尚醒愕然不敢對惟曰通判

醉甚不可當也易嵬峩喑嗚自若俄引去匡業使吏掖

就馬自是見易加敬不敢復使酒郡事亦賴以濟太弟