Page:Sibu Congkan Xubian097-范坰-吳越備史-1-1.djvu/3

此页尚未校对


吳越備史卷第一

 武勝軍莭度使掌書記范坰 武勝軍莭度廵官林禹𢰅

武肅王

武肅王姓錢氏諱鏐字具美杭州安國縣人

 即臨安縣也

唐武徳中陪𦵏功臣潭州大都SKchar國公九隴八代孫也

大中六年壬申二月二十六日生于本縣之衣錦郷勲貴

里曾祖諱沛唐宣州旌徳縣令累贈吏部尚書上僕射追

封洪勝王曽祖妣童氏追封齊國太夫人祖諱宙累贈太

追封建𥘉王祖妣水丘氏累封椘國太夫人追封晋國