Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/112

此页尚未校对


 傅恒及進呈後  高宗純皇帝定名綺春 御書扁額嘉慶六年後每𡻕修理於正覺寺

 東建園門殿額勤政東偏為 心鏡軒北為 敷春堂西為 清夏齋後湖東偏為 涵秋館西偏

 為 四宜書屋園北平湖百頃殿宇五楹額曰鳳麟洲有  仁宗睿皇帝御製綺春園記

 清漪園在 圓明園西 萬夀山之麓乾隆十六年開濬西湖  賜名昆明臨湖建園名曰

 清漪橋亭軒閣雲布繡錯正殿曰勤政乾隆二十五年宴安集延拔達克山入  覲陪臣於此

 園之北為 惠山園内有景凡八曰 載時堂墨妙軒 就雲樓 澹碧齋 水樂亭 知魚橋

  尋詩逕 涵光洞並有  高宗純皇帝御製詩又 墨妙軒中恭嵌 三希堂續摹法帖

 靜明園在 圓明園西玉泉山下康熙十九年建初名澄心三十一年改名靜明  聖祖仁

 皇帝  世宗憲皇帝嘗  閱武於此乾隆十八年重加修葺為景十六曰 廓然大公

 芙蓉晴照 玉泉趵突 竹鑪山房 聖因綜繪 繡壁詩態 溪田課耕 清涼禪窟 采香雲