Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/120

此页尚未校对


 在會清河禮部在戸部南西嚮司四儀制祠祭主客精膳司務廳一鑄印局㑹同四譯館附焉

   世宗憲皇帝御書堂額曰寅清贊化高宗純皇帝諭㫖一道  仁宗睿皇帝御

 製禮部箴俱懸堂内 按禮部公署明宣德五年建時諸署未立以禮部所典皆國家大禮故先之

 既成賜什器百六十二刻禮部公用字於上分南禮部藏書百二十部實之嘉靖中御書視日儀刻

 石於署内寅清堂前兵部在 皇城東宗人府後西嚮司四武選職方車駕武庫司務廳一

  世宗憲皇帝御書堂額曰整肅中樞仁宗睿皇帝御製兵部箴懸堂内 按兵部舊有

 督捕公署本舊行人司署在 長安右門外 本朝順治十一年特設康熙三十八年工部

 在 皇城東吏部後西嚮司四營繕虞衡都水屯田司務廳一  世宗憲皇帝御書堂額曰敬

 飭百工  仁宗睿皇帝御製工部箴懸堂内節慎庫在署之東舊傳廳前有鐵甎庫中有玳瑁

 簾席今佚製造庫在 長安右門外丙丁戊三庫在 西安門内皆屬焉寶源局在朝陽門内西南