Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/122

此页尚未校对


 囉國人阿爾尼格修之𨵿鬲脈絡皆備又針炙經石刻其題篆乃宋仁宗御書至元間自汴移此

 會同四譯館在玉河橋西明永樂五年建名四夷館 本朝改設會同館 按舊制設

 會同館以待外國貢使設四譯館以習各國文字乾隆十三年以四譯館歸併禮部會同館更今名

 又以原設譯字八館酌量裁併因合回回高昌西番西天為一館曰西域館合暹羅緬甸百夷八百

 並蘇祿南掌為一館曰百夷館原設譯字生九十六人酌留八人以備體制又宣武門内瞻雲坊正

 陽門外南横街向有官房兩所為安南琉球等國館舍嘉慶五年奏交内務府收管理藩院

 在玉河橋之東長安街之北南嚮 本朝特設司六典屬王㑹旗籍柔遠徠遠理刑司務廳一銀庫

 附焉  世宗憲皇帝御書堂額曰宣化遐方  仁宗睿皇帝御製理藩院箴懸堂内 按

 院署舊在刑部北後移今所太僕寺在正陽門内東中心臺 世宗憲皇帝御書堂

 額曰勤字天育貢院在 京城東南隅觀象臺之北元禮部舊址也明永樂時改為貢院萬厯