Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/126

此页尚未校对


 集賢門街曰成賢街 按監地本金之樞密院元至元六年始立國子學八年命集賢大學士國子

 祭酒許衡敎䝉古生二十四年設國子監今彝倫堂古槐相傅衡手值也明洪武初改北平府學永

 樂初改國子監宣德四年以金吾衞草場二所爲諸生構房舍正統九年太學成幸學行釋奠禮御

 彝倫堂自後累朝有幸學禮 本朝順治九年 世祖章皇帝幸學  御彜倫堂講書

  賜賚有加四氏子孫隨班觀禮者俱送監讀書廣監生鄉試額十五名康熙八年  聖祖

 仁皇帝幸學亦準順治九年雍正二年世宗憲皇帝詣學  御彝淪堂講書廣監生

 鄉試額十八名郡縣學量增入學名數薄海内外聞風嚮化琉球國自康熙二十七年遣子弟入監

 讀書後至是復遣就學而俄羅斯亦遣子弟入監讀書乃另設助敎於㑹同館以訓課之尋以六堂

 助敎兼攝其事後以四方抜貢入監者多於國于監南構房舍數百閒謂之南學𡻕發帑銀六千兩

 給諸生膏火乹隆三年正月  高宗純皇帝親詣釋奠  御彝倫堂講書  賜賚有