Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/46

此页尚未校对


 直梁詩正來保傅恒尹繼善陳宏謀劉綸劉統勳舒赫德高晉英廉徐本高斌福康安阿桂劉墉朱

 珪王杰戴衢亨董誥尚書十八人米思翰姚文然魏象樞湯斌顧八代徐潮馬爾漢趙申喬勵杜訥

 徐元夢楊名時汪由敦李元亮阿里衮錢陳羣董邦達覺羅奉寛彭元瑞左都御史一人拉布敦都

 統三人根特馮國相傅清將軍九人佛尼勒莽依圖王進寶孫思克阿爾納伊勒圖奎林傅宏烈和

 起總督十九人孟喬芳李國英靳輔于成龍趙良棟傅臘塔齊蘇勒楊宗仁李衞那蘇圖陳大受鶴

 年喀爾吉善鄂弼呉達善何煟袁守桐方觀承薩載巡撫四人陳璸徐士林潘思榘李湖提督一人

 許世亨副都統一人褚庫凡一百十一人惠濟祠在 綺春園内嘉慶二十二年建祀 天

 后  仁宗睿皇帝御書宅神天沼德施功溥二殿額宣仁廟在 東華門雍正六年

 建祀 風神嘉慶九年修恭懸  世宗憲皇帝御書額曰協和昭泰  仁宗睿皇帝御

 書額曰布氣含和凝和廟在 東華門外雍正十年建祀 雲師嘉慶二十三年修恭