Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/58

此页尚未校对


 山寺在香山 靜宜園内依巖架壑為殿五層金碧輝映徐善泠然志寺址為遼中丞阿勒彌

 所捨又云寺即金章宗之㑹景樓也金史大定二十六年香山寺成賜名大永安寺都穆南濠集香

 山永安寺亦名甘露帝京景物略寺始金大定正統中太監范宏拓之 本朝康熙十六年修乾隆

 八年重修  高宗純皇帝御書殿額曰圓靈應現寺門内娑羅樹一有  聖祖仁皇帝御

 製娑羅樹歌乾隆十一年有  高宗純皇帝御製娑羅樹恭依  皇祖元韻詩寺北為觀

 音閣後為海棠院院東為 來青軒遠眺絶曠盡挹山川之秀軒内恭懸  聖祖仁皇帝御書

 額曰普照乾坤山之巔為靜室即 香霧窟後為 竹鑪精舍北巖閒  高宗純皇帝御書西

 山晴雪石刻在焉洪光寺在 靜宜園内燕都游覽志穿洪光寺柏徑而上即香山藏經

 殿遊業洪光寺古刹巨璫鄭同重修寺内圓殿千佛各座寶蓮制極精巧南濠集寺據山頂短垣遶

 門地悉甃以石寛平可坐山之勝一覽而盡帝京景物略洪光寺徑上指玉華寺再上指玉皇閣下