Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/134

此页尚未校对


   寶坻縣記唐末劉仁恭帥燕其子守光置蘆臺軍於海口鎮後唐同光中趙德鈞鎮其地因蘆臺鹵

   地置鹽場相其地高阜平闊因置榷鹽院謂之新倉以貯鹽遼時置新倉鎮後分𨽻香河縣大定十

   一年鑾輿東巡幸此謂新倉鎭人烟繁庶可改為縣明年析香河東偏四鄉置縣謂鹽乃國之寶取

   如坻如京之義命之曰寶坻故興州中屯衞在良鄉縣治東明永樂四年建 本

   朝順治九年栽故通州衞在通州治南明建文四年建又有通州左衞在通州衞東南通

   州右衞在州冶東南俱明永樂中建又神武中衞在州治南建文二年燕王建定邊衞在州治西南

   建文四年建今俱裁故營州後屯衞在三河縣冶東明永樂二年建又興州後屯衞

   在縣治西永樂三年 本朝順治中俱裁故密雲中衞在密雲縣治東明洪武四

   年建 本朝康熙三年裁又密雲右衞在古北口明洪武末建 本朝順治九年故涿鹿

   衛在涿州治西南又涿鹿左衞在州治西涿鹿中衞在左衞西俱明永樂中建 本朝順治九年