Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/26

此页尚未校对


  幽州燕郡厯慕容儁苻堅慕容埀州郡之名如故後魏為幽州燕郡北齊

  置東北道行臺後周建德六年置幽州總管府隋

  開皇三年郡廢大業初府廢三年改幽州為涿郡

  按漢涿郡晉魏范陽郡皆治今涿州隋唐時始移其名於薊武德三年復曰

  幽州置總管府按隋大業中羅藝自稱幽州總管武德二年歸唐舊唐志寰宇記

  皆云武德元年仍羅氏之舊也六年改大總管府七年改大都

  督府貞觀初屬河北道開元二年置幽州節度使

  天寶元年改幽州為范陽郡幽州節度使為范陽

  節度使乾元元年復改郡曰幽州寶應元年改范

  陽節度使為幽州節度使後又兼盧龍節度使