Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/77

此页尚未校对


  縣北十餘里東流入永清縣界經霸州東北境達信安入海萬厯中又徙固安縣西十餘里尋徙城

  南泛溢固安永清之境後又徙固安之北 本朝順治十一年復改流縣西與清水合流南入新城

  縣境至霸州城南溢為巨浸我  聖祖仁皇帝軫念郊圻周覽河道以河流無定皆由上流淤

  塞南趨保定與諸水㑹合勢不能容自致泛溢康熙三十七年  特命撫臣于成龍等疏濬起

  良鄉之張家莊至東安之郎城河重開一道遷流於東由固安永清之北引流直出柳岔口三角淀

  達於西沽築長隄捍之  賜名永定河設分司管理嗣是二十餘年河無遷徙而下流之入淀

  者積漸填淤雍正四年於郭家務開渠七十里改河東行又開下流長𣵦河三十餘里引渾河之水

  遶王慶坨東北入三角淀自柳岔口至韓家村三十餘里築隄以防其衝改永定分司為永定河道

  專司修濬由是渾河下流不復南注清河沿河州縣頗受其利乾隆十六年移河之下口自永清南

  岸上七工秉教村經朱家荘厯霸州東安武清至天津縣之安光村入葉淀歸海嗣因地勢狹窄不