Page:Sibu Congkan Xubian102-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-004.djvu/90

此页尚未校对


 河自密雲縣來逕三河縣夏店東南流入寶坻縣界東逕縣北至王補莊與窩頭河㑹過林亭口又

 東由八門城入薊運河其河舊無恒流上受通州三河雨潦之水泛溢而下下流淤塞香河寶坻二

 縣輒受其浸 本朝雍正四年疏通窩頭河自百家灣起鮑邱河自漁椿起分道挑濬或循舊流或

 取直徑皆㑹於王補莊以八門城口淺窄自林亭口别開直河入薊運河由是故瀆通流二縣始免

 泛溢之虞 按潮河入口密雲首當其衝明嘉靖時雨潦為患築隄以衛城歲久頽廢 本朝乾隆

 十年以南山碎石傾墮故道填淤河流改衝北岸於是築荆囤壩以䕶古北口提督營署十六年壩

 復為夏漲沖刷乃疏濬舊河又於菜園高灘築石壩一道總督高斌恭奉  高宗純皇帝聖訓

 於就近徑直處别濬一河長一百三十三丈以導水勢由是上流通順逕達懷柔隄固河安民賴其

 白馬關河在密雲縣北一百里源出口外自白馬關口東流入界南折入白河

 塔河在密雲縣東北一百四十里源出口外自黑峪關流入西流逕古北城内㑹清水河又西