Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/106

此页尚未校对


  敬天不尊祖不勤政不任賢去邪不修德賤貨疏入斥為民杜門却掃凡十年卒門人私謚聞道先

  生天啟初贈太僕卿米萬鍾宛平人萬厯進士厯官江南按察使天啟五年魏忠賢倪文煥

  劾為黨人削籍歸崇禎初起太僕少卿卒萬鍾善書與董其昌齊名時稱南董北米孫祖夀

  昌平人萬厯中武舉厯官薊鎮總兵崇禎時都城被兵祖夀己罷官家居乃散家財招部曲數百人

  赴援歿於陣初為把總時遘危疾妻張氏割臂以療絶飲食者七日祖夀生而張氏旋死遂終身不

  近婦人及為大帥部將以五百金遺其子子却不受他日來省祖夀賜之酒曰却金一事善體吾心

  否則將盡法於汝其秉義執節如此本朝乾隆四十一年  賜謚忠愍朱之馮

  人天啟進士授户部主事𣙜税河西務羨金一無所私崇禎時厯青州㕘議擒治土豪權貴為請不

  聽遷河東副使大猾朱全宇潛通流寇之馮執而殺之部内以安擢僉都御史巡撫宣府李自成陷

  大同之馮集將吏於城樓歃血誓死守時人心巳散莫為盡力中官杜勛請以城降之馮大罵賊至