Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/110

此页尚未校对


 騏罪並及謝陞為内援若騏論死陞亦除名時楊嗣昌倡練兵之議擾民特甚壽圖疏陳十害罷之

 又劾偏沅巡撫陳睿謨廣東巡撫林贄貪劣罪帝皆納其言福王時馬士英薦用阮大鋮抗疏論劾

 後至湖南唐王命為貴州巡撫孫可望破沅州夀圖死之 本朝乾隆四十一年  賜謚節愍

 于騰雲大興人崇禎中為光祿署丞值賊至夫婦俱投繯死 本朝乾隆四十一年

 子入忠義祠宋一鶴宛平人為諸生即究心兵事崇禎𥘉舉人為邱縣知縣以薦授兵部

 員外郎擢汝南兵備僉事𠞰劇賊撫定李萬慶數萬衆進副使調鄖陽代方孔炤為湖廣巡撫破羅

 汝才於豐邑坪為荆楚第一功移駐蘄州斷横江以遏賊渡承天城陷自縊死 本朝乾隆四十一

 賜謚烈愍范箴聽大興人以布衣從高攀龍講學魏國公徐允禎延為館賓數有

 規諫賊至置一棺卧其上絶食七日死本朝乾隆四十一年  予入忠義祠韓東明

 保定人嘗為邠州知州崇禎末家居流寇至與故平涼通判張維綱舉人張爾翬孫從範共佐有司