Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/111

此页尚未校对


 守城城陷俱死之 本朝乾隆四十一年  賜謚節愍李夢禧順天人慷負志節

 崇禎末都城陷與妻杜氏二子二女一婢俱縊死又布衣楊鉉善畫攜二子赴井死又儒士張士禧

 與二子懋賞懋官俱縊死 本朝乾隆四十一年並  子入忠義祠

 ︹本朝︺袁生芝良鄉人順治初官陜西商雒道三年山寇賀珍遣其黨劉體純率衆數萬攻商

 州生芝誓死守城破自經其父亦戰死闔門盡節者凡三十二人  詔贈光祿寺卿袁捷

 大興人官湖廣都司順治四年襄陽總兵王光恩有罪被逮其弟光泰舉兵叛令逆黨王昌說捷降

 捷大罵不屈昌怒縛殺之事  聞贈叅將童士勤宛平舉人知竹山順治三年襄陽

 總兵王光恩結流寇叛士勤以事至襄被執不屈死事  聞贈按察司僉事薛溥

 人恩貢生知保康縣順治四年死王光泰之亂事  聞贈按察司僉事杜立德

 人以薦授中書舍人考選户科給事中累遷刑部尚書每讞重辟周詳審慎  世祖章皇帝稱