Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/121

此页尚未校对


 河集行世史謙宛平人乾隆五十一年任福建鳳山縣典史值臺匪林爽文滋事攻鳳山遇害

 聞賜卹 高 黒予大興人乾隆五十三年任廣西左江鎮都司隨佂安南扵黎城

 擊賊陣亡事 聞賜䘏 王 太和大興人乾隆六十年以守備銜效力軍營隨征黔焚

 逆苗有功嘉慶元年擊賊於貴魚坡太和爭先撲寨連刄數賊被傷陣亡事  聞賜卹

 舉大興人任宜昌府通判嘉慶元年敎匪肆掠委防陜西鎮安縣之黄龍鋪賊刼王家坪大營舉

 與子垚率兵勇前往䇿應同時被害事  聞賜卹王懋德大興人任鎮遠知縣嘉慶

 二年以協理興義狆苗軍需紀功旋赴川陜交界防禦敎匪於安羌州撃賊陣亡同縣陸維基任醴

 泉知縣四年守城禦賊陣亡施鳴皋廣東候𥙷典史十四年隨𠞰洋匪於磨刀洋撃賊陣亡事

  聞均賜䘏如例傅成明大興人武進士任江西㕘將嘉慶元年隨征湖北於胡家巖擊

 賊陣亡同縣張鼎由武進士任湖北常德守備於秀峯橋撃賊陣亡事  聞均賜卹如例