Page:Sibu Congkan Xubian103-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-005.djvu/25

此页尚未校对


  信安鎮宋楊延朗築臨津隄在霸州東七十里高橋淀側自𣵠州東境接固安縣至州之苑

  家口緜延四十里明宏治十一年築花達墓隄在霸州東上接臺山下至信安鎮緜延四

  十里又南隄自堡家莊起至邢家務口長三十五里俱明萬厯初副使錢藻築白墳隄

  州東南自煎茶鋪北抵白墳明萬厯二年築高哥莊隄在霸州南自南關抵平曲村明

  宏治九年築以障渾河營田隄在霸州南隄長三里八分東隄長三里九分營田圍隄并

  下六工捻一道圍内蓄水隄一水溝一 本朝乾隆二十七年清河北隄在霸州南

  十里自保定縣燕子口抵文安縣潘平緜互九十里金刺史伊拉里所修 伊拉里舊名移拉益今

  長屯漕河隄在霸州南一百二十里長三里口岸六處沙城隄在霸州北

  南孟店北一里西自固安縣東抵信安緜互八十里明洪武十六年築以障渾河煎茶鋪

  隄在霸州東北自劉花營經州城北抵信安鎮延袤百里六郎隄自霸州老隄頭起至