Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/101

此页尚未校对


  橋關今改正又畿輔通志於高陽縣亦失載草橋關而於高陽關下注云一名草橋蓋誤以高陽關

  爲草橋關不知草橋關在高陽縣西高陽關則在縣東不得混而爲一附辨於此張登店

  巡司在清苑縣南五十里道出望都爲往來津要嘉靖十三年移方順橋巡司於此 本朝

  因之其北有保安鎮明萬厯十五年建倒馬關巡司在唐縣西北一百五十里水經

  注滱水東逕倒馬關關山險隘最爲深峭元和志倒馬故關在唐縣西北一百二十里山路險峻馬

  爲之倒因名通鑑注自蔚州廣昌縣東南山南出倒馬關至中山上曲陽縣關山險隘石逕逶迤沿

  途九曲誠控扼要地也關隘考倒馬關有二城上城明洪武初建景泰三年以上城卑隘於城南三

  里復築下城南跨横岡北臨巨水屯駐官軍成化以來相繼増修屹爲重鎮舊志明初設巡司防守

  景泰三年増設守禦千戸所嘉靖二十九年設倒馬關叅將 本朝初設副將順治十年改設都司

  僉書與居庸紫荆稱爲内三關 按漢志代郡有常山關方輿紀要以爲即倒馬關劉昭後漢書注