Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/21

此页尚未校对


  鉅鹿後漢因之分屬中山河間二國及鉅鹿郡晉為范陽國地

  高陽中山河間博陵趙國地後魏為高陽郡地兼為范陽中山博陵北平鉅鹿

  諸郡地分屬瀛幽定三州隋為河間郡地兼為上谷博陵信都三郡地唐為

  莫州地兼為𣵠易瀛定深諸州地屬河北道五代晉天福初割屬遼

  始分置泰州開運二年收復州㝷廢仍為莫州地

  周分置雄州建隆元年始復分莫州地置保塞軍

  基址始此太平興國六年升為保州政和三年賜名清

  苑郡屬河北西路又分置廣信安肅永寕順安北平五軍與祁雄二州及中山府

  分屬河北東西路其𣵠州地則入遼屬南京道金天㑹七年升保州為順

  天軍節度屬中都路又増置遂安肅蠡安完五州與𣵠雄祁三州及中山府分