Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/35

此页尚未校对


 ︹風俗︺古號多豪傑勁勇而沈静宋蘇軾集性緩尚儒仗氣

  任俠文獻通考稍事詩書之業畧無囂競之風不以浮

  華為習而以耕織為生地勢廣闊民物蕃庶輿

  土無奇貨民務農桑

 ︹城池︺保定府城周十二里有奇門四濠廣五丈明建文四年築隆慶初甃甎 本朝雍正

  七年修乾隆十八年嘉慶十三年重修 清苑縣附郭滿城縣城周四里有奇門二濠

  廣一丈五尺遼時舊址明成化十一年甃甎 本朝康熙十八年乾隆三十四年重修安肅

  縣城舊有南北二土城相傳五代時築後南城毁明景泰中增修北城周四里門二甃以甎濠

  廣二丈 本朝順治年間修乾隆九年三十一年重修定興縣城周五里有奇門四濠

  廣一丈五尺金大定七年築明隆慶五年甃甎 本朝順治十年乾隆七年三十一年重修