Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/36

此页尚未校对


  城縣城周三里有奇門二濠廣三丈明時因舊址増築 本朝康熙十四年乾隆十九年

  唐縣城周四里有奇門三明因舊址增築 本朝屢加修葺博野縣城

  里有奇門三濠廣二丈有䕶城隄明洪武二年築崇禎中甃甎望都縣城周四里有奇門

  二濠廣四丈相傳唐武德四年築明時修葺 本順治五年康熙四年甃甎乾隆七年三十一

  年嘉慶十五年重修容城縣城周三里有奇門三濠廣三丈五尺明景泰後相繼修葺

  本朝康熙元年乾隆六年完縣城周九里有奇門三隋時舊址明成化後屢修崇

  禎中甃甎引堯城河水為濠 本朝康𤋮十一年修乾隆二十九年嘉慶十五年重修蠡縣

  城周八里門二濠廣三丈明天順中因舊址築崇禎中甃甎又築䕶城隄 本朝順治五年修並

  引唐河水繞隍乾隆四十二年重修雄縣城周七里有奇門三環以濠明洪武初因舊址建

   本朝康熙年間修祁州城周六里有奇門三濠廣二丈明成化中因舊址建隆慶初増築