Page:Sibu Congkan Xubian104-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-006.djvu/86

此页尚未校对


  鉅鹿郡後漢更始二年光武馳赴信都擊堂陽貰縣皆降之即此縣尋廢水經注百尺溝東南經育

  城西斯洨水東經育城北育城即貰城之訛也安定故城在束鹿縣西北三十里漢本始

  元年封燕刺王子賢為侯國後漢初馬武從光武擊尤來五幡等進至安定即此尋廢魏書地形志

  縣有安定城舊唐書地理志束鹿縣漢安定侯國今縣西七里故城是也束鹿故城

  在今束鹿縣北隋開皇六年改安國置安定縣後改鹿城唐又改今名元和志鹿城縣東至深州二

  十五里本漢安定縣地隋開皇三年於此置安定縣取漢舊名十八年改為鹿城取縣東故鹿城為

  名通鑑注束鹿本鹿城縣安祿山叛元宗改縣為束鹿以厭之九域志縣在深州西四十五里舊志

  天啟二年滹沱河決城圯移治縣南圏頭市故城在今縣北三十五里今有舊城集高陽

  故城在今高陽縣東戰國時燕封宋榮蚠為高陽君漢置縣應劭曰在高河之陽因名寰宇記

  縣在瀛州西北七十里舊志明洪武三年河溢縣始遷豐家口即今治東去古城二十五里 按司