Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/109

此页尚未校对


   勿塵為遼西公以令支為國都其後慕容儁取令支置遼西郡義𤋮三年慕容懿以令支降魏魏太

   平真君七年並入陽樂縣魏書地形志肥如縣有令支城通典盧龍有漢令支城遼史地理志平州

   安喜縣本屬漢令支縣地太祖以定州安喜浮户置在州東北六十里金史地理志平州遷安縣本

   漢令支縣故城遼置安喜縣大定七年更今名縣志安喜故城在縣西北七十里府志安喜故城在

   今縣東北二十里又縣東三十里萬軍山頂有土城三百餘步中有將臺或以為安喜故址

   陽故城在遷安縣西北遼於今喜峯口外置澤州治神山縣又於此置灤河縣屬焉金初與

   州俱廢入神山承安二年復置惠州升孩兒館為灤陽縣隸之泰和四年又與州俱罷元復改置灤

   陽縣為惠州治明洪武中廢舊志灤陽城在今縣西北一百六十里元置明初廢為營府志遼縣在

   今灤陽營金灤陽縣在今漢兒莊漢兒莊即孩兒館金升館為縣隔二十里非復故城也元縣即遼

   之陷河採煉置澤州者又非此陽樂故城在撫寕縣西漢置縣屬遼西郡後漢為郡治晉