Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/127

此页尚未校对


 而崩長城 本朝乾隆八年  高宗純皇帝恭詣 盛京道經臨榆有  御製姜女祠詩

 序云今山西潞安直隸古北口並此處皆有姜女祠考杞梁之妻見於左傳孟子非始皇時人可知

 即列女傳載有崩城之説亦無長城實據也然其節義有可尚者故題以詩十九年四十五年四十

 八年皆有 御製詩清節廟在盧龍縣西二十里孤竹故城祀伯夷叔齊舊廟久廢明

 洪武九年重建於府城内東北隅景泰中復建於此廟有清風臺揖遜堂 本朝康熙四年知府彭

 士聖修大學士范文程有記今有司每𡻕春秋致乾隆十九年四十五年四十八年  高宗

 純皇帝恭詣 盛京  清蹕所經有御製夷齊廟孤竹城揖遜堂清風臺古松諸詩並

   御製榜額曰古之賢人臺曰介石清流顯功廟在臨榆縣城内明景泰中建祀中山

 王徐北海神廟在臨榆縣山海關澄海樓側 本乾隆四十五年  敕建

 ︹寺觀︺隆教寺在盧龍縣南一里明洪武初建 本順治六年修壯麗為諸刹之冠