Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/18

此页尚未校对


  劉瑾納賂奪民田歸之宗藩陽執法拒之遂繫獄左遷旌德主簿瑾伏誅累遷至陜西巡撫

  鐘慶都人自鐘以上六世同居宏治中旌李瑟新城人諸生親喪廬墓枯木生花白蛇繞

  側正德中旌袁宗儒雄縣人正德進士授御史巡視陜西茶馬按浙江河南皆有聲帝在

  大同以郊祀將囘鑾旣而復止宗儒率同官力諌已又自稱威武大將軍將巡遊天下宗儒更力諌

  遷大理寺丞嘉靖三年與廷臣伏闕爭大禮廷杖幾斃厯巡撫貴州討平芒部沙保土酋王阿藤之

  亂累擢户部侍郎卒王德明清苑人正德進士除封邱知縣錦衣指揮廖鵬倚其兄中官嘗

  陵侮長吏德明不為屈累遷懐慶知府居數年政化大洽嘉靖中厯右僉都御史巡撫山西討平巨

  寇常誠心晉府中尉三人酗酒夜撾巡撫門治之為所搆遂落職德明為政嚴行法無所貸然治小

  民一意惠愛時稱良吏邵錫安州人正徳進士居諌垣能持風采諌止武宗巡幸嘗勘事甘

  肅讞獄平允值𡻕饑請賑多所全活累官右副都御史巡撫山東楊繼盛容城人嘉靖進