Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/32

此页尚未校对


  名當任怨勿斂怨時以為名言復任翰林院侍讀卒入祀鄉賢祠于宗範完縣人乾隆乙

  未武進士由三等侍衞洊擢廣西思恩營遊擊五十四年隨征安南擊賊市球江陣亡事  聞

  邵明哲望都人諸生少孤事母至孝母殁廬墓終身嘉慶元年 旌石陣圖

  博野人由武進士授四川守備嘉慶元年隨𠞰達州賊匪屢戰有功後遇伏被創陣亡事  聞

  議卹廕雲騎尉董紹昌新城人任把總嘉慶二年隨𠞰湖北教匪於王家坪陣亡同縣外委

  楊青山於私渡河擊賊陣亡事  聞賜卹各如例劉玉成清苑人任千嘉慶三年

  隨𠞰湖北教匪於陳家壩陣亡同縣千總劉泰沈世傑把總鄒國泰王慶凱劉忠外委周全仁劉曰

  瑞王廷諾劉得亮張廷貴段福陳玉得高起雲均擊賊陣亡事  聞賜卹俱入祀昭忠祠

  清弼雄縣人由武進士授陜西守備洊升遊擊嘉慶元年鄖縣邪匪滋事清弼以戰功擢甘肅

  參將二年隨勦四川竄賊屢𫉬勝戰三年升貴州大定協副將時賊首洪道人等倡亂清弼攻擊之