Page:Sibu Congkan Xubian105-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-007.djvu/70

此页尚未校对


  州置興平軍節度屬中都路貞祐三年嘗僑置臨潢府尋入𫎇古

  太祖十年改興平府中統元年升平灤路置總管

  府大德四年改曰永平路屬中書省明洪武初曰

  平灤府屬山東行省二年改屬北平行省四年改

  曰永平府永樂十八年直隸京師

 本朝初因之領州一縣七乾隆二年增置臨榆縣八年以玉田豐潤二縣改隸

  遵化直隸州今領州一縣六

  盧龍縣附郭東西距六十五里南北距八十里東至撫寕縣界三十五里西至遷安縣界三

  十里南至昌黎縣界三十里北至遷安縣界五十里東南至昌黎縣界二十里西南至灤州界二十

  五里東北至撫寕縣界五十里西北至遷安縣界二十里本商孤竹國春秋為肥子國漢置肥如縣